18,0 °C

Rècords

Davis Vantage Pro2 Plus Aerocone
Registres de temperatura
2022 Tots els temps
Temperatura més alta 42,0 °C 42,0 °C
Temperatura més baixa -1,7 °C -1,7 °C
Temperatura aparent més alta 46,4 °C 46,4 °C
Temperatura aparent més baixa -3,1 °C -3,1 °C
Índex de calor més alt 51,5 °C 51,5 °C
Sensació de fred més baixa -1,7 °C -1,7 °C
Rang de temperatura diari més llarg 25,7 °C
(Min: -0,7 °C - Max: 25 °C )
25,7 °C
(Min: -0,7 °C - Max: 25 °C )
Rang de temperatura diari més curt 1,3 °C
(Min: 11,4 °C - Max: 12,7 °C )
1,3 °C
(Min: 11,4 °C - Max: 12,7 °C )
Registres del vent
2022 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 73 km/h 73 km/h
Distància de vent diària més llarga 141,23 km 141,23 km
Registres de precipitacions
2022 Tots els temps
Precipitació diària més alta 101,9 mm 101,9 mm
Intensitat de pluja diària més alta 49,3 mm/hr 49,3 mm/hr
Mes amb precipitacions totals més altes 449,8 mm de març 449,8 mm de març, 2022
Precipitacions totals per 783,8 mm 2022 783,8 mm 2022
Dies consecutius amb pluja 14 dies fins el 14 dies
Dies consecutius sense pluja 47 dies fins el 47 dies
Registres humitat
2022 Tots els temps
Màxima d'humitat 99% 99%
Mínima d'humitat 1% 1%
Màxim punt de rosada 25,7 °C 25,7 °C
Mínim punt de rosada -7,4 °C -7,4 °C
Registres pressió relativa
2022 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1053,2 hPa 1053,2 hPa
Mínima pressió relativa 997,1 hPa 997,1 hPa
Registres dades solars
2022 Tots els temps
Màxima radiació solar 996 W/m² 996 W/m²
Màxim índex UV 14,0 14,0